De cybersafe

Het internet is niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Voor veel kinderen, jongeren en volwassenen is browsen op het web een dagelijkse bezigheid. De meeste mensen doen dit op een verantwoorde manier en genieten van deze vorm van vrijetijdsbesteding. Soms kan het internet wel tot problemen leiden. Denken we maar aan mensen die worden aangevallen door scammers, hackers of cyberpesters. Hulpverleningsorganisaties krijgen steeds vaker te maken met deze problematiek. Ook in de media zien we frequenter berichten voorbijkomen die het thema aankaarten. Daarom besloten wij om lagere schoolkinderen te sensibiliseren over deze problematiek aan de hand van onze escapebox.  

Het doel van de cybersafe.

Cybercriminaliteit is de snelst groeiende vorm van criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit is bovendien moeilijk oplosbaar en daders worden zelden gepakt. Vandaar dat preventie hierin van primordiaal belang is.  

Wees voorbereid.

Wie beter voorbereid is, loopt minder vaak in de val. Onze kinderen groeien op met allerhande internetfenomenen, apps, multimedia apparaten en maken daar gretig gebruik van. Daarom is het belangrijk om op jonge leeftijd de juiste reflexen aan te leren.  

Welke thema's.

Deze escapebox moet leerlingen kritisch alert maken voor de vele internetvalstrikken.


Uit de talrijke thema's hebben de makers er 6 gekozen. In de box komen de volgende aan bod: 

  • wees kritisch met aanbiedingen, 
  • kies de juiste wachtwoorden, 
  • game veilig, 
  • gebruik van sociale media, 
  • wat met cyberpesten en 
  • hoe omgaan met fake news. 

Ben je leerkracht ?

De “cybersafe” bevat momenteel slechts één verhaallijn. Later worden nieuwere verhaallijnen toegevoegd. Als leerkracht kan je via een paswoord het verborgen deel van de site bezoeken. Daar staan talrijke tips en suggesties hoe je de leerlingen beter bewust kan maken omtrent hun gedrag op het internet. Je ontvangt het persoonlijk paswoord een tweetal weken voor de cybersafe in jouw klas wordt gebracht.  

Unieke samenwerking

Meer dan ooit moeten preventiewerkers samenwerken over de gemeentegrenzen of politiezones heen. Het fenomeen cybercriminaliteit is zo nieuw dat preventiewerkers aan een ijltempo moeten bijscholen op up-to-date de nieuwe fenomenen te kunnen volgen. Vandaar dat een aantal steden en een politiezone besloten hun kennis en ervaring te delen en zo tot het uitwerken van deze box zijn gekomen.  

Wie doet mee.

De stedelijke preventiediensten van Brugge, Ieper en Kortrijk, de dienst veiligheid en samenleven van Blankenberge en de politiezone Arro Ieper investeerden tijd in het bedenken en de realisatie van deze box. Voor de concrete uitwerking van het idee werd samengewerkt met de hogeschool VIVES.